İnci Estetik Diş Kliniği'ne Hoş Geldiniz!

Hemen Arayın 0212 597 21 23

Estetik Porselen Dolgu
TEDAVİLER

ESTETİK PORSELEN DOLGU

Estetik Porselen Dolgu

Estetik Porselen Dolgular Nedir?

Inley onley dolgular yapılan maddeye göre ikiye ayrılırlar.

Porselen Inley Onley Dolgular: Tıpkı estetik porselen kaplamalar gibi, dişin eksik kısmının her bakımdan anatomik olarak tamamlanıp, dişe porselenle dolgu yapma işlemidir.

Kompozit Inley Onley Dolgular: Günümüzde arka dişler için doğrudan klinikte yapılan kompozit dolgular oldukça geliştirildiği için inley onley kompozit dolguların normal kompozitlere göre pek bir üstünlüğü kalmamıştır. Bu bakımdan çok tercih edilmemektedirler.

Uygulama Alanları

Aşırı madde kaybı olan bir veya birkaç yüzeyi kırılmış olan azı dişlerinde

Her iki tarafında da geniş ara yüz çürüğü problemi olan azı dişlerinde

Kanal tedavisinden dolayı kırılganlığı artmış ve diş dokusunun fazlasıyla inceldiği azı dişlerinde

Genel olarak inley onley dolgular arka dişlere uygulanır.

Avantajları

Kompozit dolgulara göre daha dayanıklıdır, kenar sızıntısı yok denecek kadar azdır.

Inley onley dolgu sayesinde dişin kalan sağlam dokularının aşındırılarak kaplama yapılması engellenmiş olur.

Hem estetik hem de çok uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdürebilecek bir restorasyon sistemidir.

Porselen dolgu çiğneme yüzeyi ve ara yüz yüzeyleri mükemmel cilalıdır, bakteri tutulumuna ve leke oluşmasına kolay kolay müsaade etmez.

Porselen dolgu laboratuvar ortamında hazırlandığı için dişin eksik konturlarını ve komşu dişlerle olan kontakt noktalarını anatomik açıdan mükemmele yakın taklit ederler, bu bakımdan diş aralarına besin artıklarının birikimi ve bunun yarattığı sıkıntılar kesinlikle söz konusu değildir.

Porselen dolguların çiğneme yüzeyleri dişin anatomik çiğneme hattını birebir taklit edecek şekilde hazırlandığı için, çiğneme ve öğütme fonksiyonları bakımından kompozit dolgulara oranla çok üstündürler.

Diş ile birebir ve stressiz ilişki kurdukları için porselen dolgular, dişin zayıf kısımlarında oluşabilecek çatlama ve kırılmaları engeller.

Dezavantajları

Bu sistemin en büyük dezavantajı, kompozit estetik dolgulara oranla maliyetli olmalarıdır. Porselen inley onley dolguların hastaya çıkardığı maliyet kompozit estetik dolguların ortalama 3-4 katıdır.

Tüm kompozit restorasyonlar tek seansta basit bir şekilde bitirilmelerine karşılık, porselen inley onley dolgular için genelde böyle bir şeyden söz etmek mümkün değildir, genelde laboratuvar işlemleri ve buna bağlı olarak en az 2-3 seans şarttır.

Porselen inley-onley dolgular, estetik kompozit dolgulara oranla çok daha hassas bir çalışmayı gerektirir. Yeterli hassas çalışma yapılmamışsa ve her bakımdan birebir uyum sağlanmamışsa sonuç genelde başarısızdır.

Süre

3 üyeye kadar uygulamalar için ortalama 3-4 seans ve 9-10 gün süreye ihtiyaç vardır.

Üye sayısı arttıkça dişin hazırlanma süresi artar, örneğin; 3 üye için dişin hazırlanması 1 seans sürerken, 10 üye için bu süre 3 seansa çıkacaktır. Diğer aşamalar aynı kalacağı için toplam tedavi seans sayısı 2 seans artmış olacaktır. Toplam tedavi seans sayısı 6, gün sayısı 12-13 civarına çıkacaktır.

Protez yapılacak dişlerde kanal tedavisi ve kapsamlı diş eti tedavisi gerekmesi durumunda süre bir kaç seans daha uzayabilir.

Teknoloji

Inley ve onleyler ölçü alınmadan ağız içi tarayıcılarla üç boyutlu görüntüsü çıkarılıp bilgisayar ortamına taşınarak da yapılabilir. Bunun için klinikte cad-cam dediğimiz tarayıcı sistemin kurulu olması gerekir. Cad-cam sistemlerle tedavi aynı gün dahi bitirilebilir.

Başarı

Tedavinin başında hastanın beklentisi detaylı bir şekilde öğrenilmelidir.

Ölçünün detaylı bir şekilde alınması gereklidir.

Tedavinin uzun süreli başarısı için ağız hijyenine özen gösterilmeli ve en az yılda bir kez rutin diş hekimi kontrolüne gelinmelidir.

Uygulaması

İlk Seans:

Dişin, kuru çürük alanlar dahil tüm çürüklerden temizlenmesi,

İç bükey ”undercut”lı bölgelerin yani ölçü alımını ve porselen parçanın yapımını engelleyecek hatları kısıtlayan bölgelerin, uygun dolgu maddeleri ile desteklenip düzenlenmesi,

Porselen dolgu yapılacak dişin hassas ölçüsünün alınması ve laboratuvara gönderilmesi,

Porselen dolgu yapılacak dişin geçici ve uygun bir dolgu maddesi ile kapatılması.

İkinci Seans:

Laboratuvar koşullarında hazırlanan ve dişin eksik dokusunu anatomik olarak taklit eden porselen onley-inley parçanın ağızda prova edilmesi,

Porselen dolgu parçasının diş ile birebir uyumlu olması gerekir. Eğer sorun yoksa aynı seansta porselen parça adeziv sistemle dişe yapıştırılır/dişle bütünleştirilir.

Tedavinin sonuçlandırılması.

İletişim formunu doldurarak Estetik Porselen Dolgu hakkında bilgi alabilirsiniz.